keesmaas zeefdruk - amsterdam - keesmaaszeefdruk @ interbellum .nl

| kunstdrukwerk | posters | objecten |

Sinds 1984 maakt Kees Maas zeefdrukken voor grafisch ontwerpers en kunstenaars.
Hij doet dat in opdracht van de culturele wereld en op eigen initiatief als drukker en uitgever van Interbellum Grafiek.

Hij zet zijn eigen ervaring als ontwerper en kunstenaar in, bij het adviseren van zijn klanten.
Vaak blijkt dan, dat rijk en krachtig drukwerk ook heel eenvoudig en betaalbaar kan zijn.

| Art prints | Poster | Objects |

Since 1984, Kees Maas screen printing for graphic designers and artists.
He does so on behalf of the cultural world and on its own initiative as a printer and publisher of Intergellum Grafiek.

He puts his own experience as a designer and artist, in advising its clients.
It often turns out that rich and powerful printing is good, very easy and can be affordable.

 


prijscalculatie/pricing